ENID logo
EUROPEAN NETWORK ON THE INSTRUMENTS OF DEVOTION
© ENID Terms of use

Contact

Contact members of the network here

The coordinator can be contacted via e-mail

Dr. Marc Sureda i Jubany

Born in Girona (Catalunya, Spain) 23rd April 1976

Current activity
Curator at the Museu Episcopal de Vic (Catalunya, Spain)
Museu Episcopal de Vic

Formal education
Graduated in History (1st National Award), Universitat de Girona (1998)
PhD in Arts-Archaeology, Universitat de Girona (2008)

Former professional and research activities
Charged of Church Art Inventary, Girona Cathedral-Institut Amatller d’Art Hispànic (1994-1995)
Research Scholar, Universitat de Girona (1998-2002)
Associate Professor of Archaeology and Heritage, Universitat de Girona (2002-2008)
Charged of Research, Cultural Heritage Institute, Universitat de Girona (2004-2006)
Coordinator of Cultural Services, Girona Cathedral (2004-2008)
Coordinator of Church Art Inventary, Diocese of Girona (2004-2008)
Invited regular attendant to the Interdiocesean Catalan Board for Care and Promotion of Sacred Art (2006-2008)
Invited Professor of Christian Archaeology, Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (2007-2008)

Other collectives and activities
Elected member of the Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (2006-)
Current member of the Administrative and Scientific Boards, Association Culturelle de Cuxa (2006-)
Liturgical assistant at Girona Cathedral (1991-)

Research interests
Liturgy and space: mutual influence, para-liturgical uses, design
Sacred Art: objects, symbols and practices
The Cathedral: Liturgy, objects, organisation of clergy, urban settlement
Archaeology of religious medieval and Late Antiquity ensembles
Archaeology of the urban medieval house
Modern popular devotion and confraternities in Catalunya

Selected bibliography
“Architecture autour d’Oliba. Le massif occidental de la cathédrale romane de Girona”, in Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 2009, in edition.
“Sobre el drama pasqual a la seu romànica de Girona. Arquitectura i litúrgia (ss. XI-XIV)”, in Miscellània Litúrgica Catalana XVII (2008), in press.
“Esglésies de nau única en el primer romànic català. Continuïtats i ruptures en l’arquitectura meridional”, in Actes del simposi internacional Els Comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya, in press (with P. Freixas).
“Hagiografia i territori. La Muntanya de Sant Julià de Ramis i Sant Carlemany“, in Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLIX, Girona 2008, 75-90.
“La Catedral i la Ciutat, dels orígens medievals al segle XVIII”, in Església, societat i poder a Girona. Segles XVI-XX, Girona 2007, 37-92.
“La Catedral. Notes històriques a les concrecions d’un concepte”, in Mot so Razo 5, 2006, 17-28.
“Nocions de Litúrgia medieval”, in El moble medieval a la Corona d’Aragó, Museu de les Arts Decoratives – Institut de Cultura de Barcelona, Barcelona 2006, 17-26.
“Altars, beneficis i arquitectura a la seu de Girona (993-1312)”, in Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLV, Girona 2004, 667-678.
“La catedral de Girona, matèria històrica. Historiografia a l’entorn de la seu”, in Annals de l’Institut d’Estudis Gironins vol. XLV, Girona 2004, 69-109.
“Una gerra litúrgica amb inscripció trobada a Sant Julià de Ramis”, in Butlletí Arqueològic, època V, núm. 25, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona 2003, 255-269 (with J.M. Nolla and L. Palahí).
“La primera catedral de nova planta”, in La Catedral de Girona. L’obra de la Seu (cat. expo.), Barcelona 2003, 115-126 (with J. Sagrera).
“Dos itineraris litúrgics per la Girona medieval i moderna”, in Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins vol. XLII, Girona 2001, 120-131.
La Congregació dels Dolors en el Besalú del s. XVIII, Besalú 1999.